ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Η διάρκεια της δράσης θα είναι 7 μήνες, από αρχές Απρίλη ως τέλος Οκτώβρη. Ειναι το διάστημα που παρατηρείται μεγάλη τουριστική κινητικότητα.

Για την πραγματοποίηση της δράσης θα απαιτηθεί το παρακάτω προσωπικό.

 

            1. Συντονιστής- ια της δράσης, που θα είναι και υπεύθυνος μάρκετινγκ         

            2. 1 οδηγός, για μεταφορά προσωπικού και αποκομιδή πλαστικών. 

            3. 5 καθαριστές που θα είναι διασκορπισμένοι σε διάφορετικές περιοχές.

                Θα καλύψουμε όλη παραλιακή ζώνη.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  1. 7   ατομα Χ1.200 μικτά τον μήνα       8.400  
  2. 7 μήνες Χ 8.400                              58.600
  3. καυσιμα για τους 7 μήνες                  1.600
  4. Αμοιβές ψαράδων                            2.500

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                               62.500

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  1. Η ΚΟΙΝΣΕΠ  με πείρα σε τοπικό επίπεδο καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου μεγαλώνει τον γεωγραφικό χώρο παρεμβάσεων με την σιγουριά ότι θα τα καταφέρει.
  2. Το κόστος της δράσης θα καλυφθεί, ένα μέρος από περιφέρεια και παραλιακούς Δήμους, και το άλλο από μεγάλες εταιρείες της Ηπείρου που εμπλέκονται στην δημιουργία πλαστικών σκουπιδιών.
  3. Η περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν απευθείας αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς.